Hồn đô thị

Cập nhập tin tức Hồn đô thị

Chuyện xưa về Sài Gòn trong 'Hồn đô thị'

Hồn đô thị tuy là ký ức riêng của tác giả nhưng lại bắt được dòng hơi thở chung của đời sống đô thị Sài Gòn xưa.