hỗn loạn

Cập nhập tin tức hỗn loạn

Chú chó này có vẻ rất thích tựa game 'bắt cá' trên máy tính bảng khi... điên cuồng cào trên màn hình mặc dù đối tượng còn chưa hề xuất hiện.