hương đời

Cập nhập tin tức hương đời

Hương đời

Có một gia đình 3 thế hệ nối tiếp nhau "giúp người để nhận lấy niềm vui" ở Hà Nội đó là gia đình ông Đỗ Sáng Luyện, cựu thanh niên xung phong phường Ngọc Hà. Ông đã 20 năm vớt rác và làm từ thiện.

Hương xưa

Hoàng hôn như kỷ niệm/  Bàn tay ai ấm nồng/  Chiều hương thơm tóc ủ/  Cứ tỏa vào mênh mông