IRIS-T

Cập nhập tin tức IRIS-T

Hệ thống tên lửa IRIS-T đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới phòng không của Ukraine, trong bối cảnh Nga liên tục thực hiện các cuộc tập kích.