Jinesbrus

Cập nhập tin tức Jinesbrus

Dota 2: 496 không còn cơ hội góp mặt tại TI9

(GameSao.vn) – Dota 2 Việt Nam vẫn phải chờ đợi, ít nhất là tới TI10.