Jonney Shih

Cập nhập tin tức Jonney Shih

Thương hiệu máy tính chơi game hàng đầu thế giới cho ra mắt những sản phẩm với cải tiến đột phá mới nhất, bao gồm laptop gaming, bo mạch chủ, màn hình và thiết bị ngoại vi