khai trừ

Cập nhập tin tức khai trừ

Một đảng viên bị khai trừ vì cầm đầu nhóm phá rừng ở Gia Lai

Do là người khởi xướng, cầm đầu và trực tiếp chặt phá hơn 15,7m3 gỗ nên Đinh A Hyót (trú tại làng Kon Kring, xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã bị khai trừ khỏi Đảng.