KHÁT XĂNG

Cập nhập tin tức KHÁT XĂNG

Cây xăng Đông Xá (TT Vân Đồn, Quảng Ninh) bị đóng cửa khiến người dân hàng ngày phải mang can lớn can bé đi cả chục cây số mua về.