kích điện

Cập nhập tin tức kích điện

Người đàn ông cháy sém ngực tử vong bên bộ kích cá

K’Sép mang bộ kích điện đi chích cá nhưng không về, người thân đi tìm thì phát hiện ông đã chết, trên ngực có vết cháy sém.