kim loại hiếm

Cập nhập tin tức kim loại hiếm

Nguyên liệu đầu vào khan hiếm, các nhà sản xuất pin điện rục rịch tăng giá

Xung đột Nga – Ukraine kéo dài đã khiến chuỗi cung ứng đình trệ và đẩy giá các nguyên liệu chủ yếu trong sản xuất pin như lithium, titanium, palladium tăng cao.