Kim Yong Ul

Cập nhập tin tức Kim Yong Ul

Nhân vật game 'xuống tóc' theo Kim Jong Un

Khi các nhân vật game nổi tiếng cũng xuống tóc theo mốt của chủ tịch Triều Tiên.