Kosmicd12

Cập nhập tin tức Kosmicd12

Kỷ lục thế giới speedrun của Super Mario Bros. đã bị phá

(GameSao.vn) – Kỷ lục cũ đã tồn tại được gần 11 tháng trời…

Kỷ lục mới của Super Mario Bros được thiết lập

(GameSao.vn) - Đây là kỷ lục mới được phá cách đây 2 ngày của một game thủ Mỹ có tên là Kosmicd12. Anh đã hoàn thành phần chơi Super Mario Bros. với thời gian là 4m 57s 227ms.