Laban Key

Cập nhập tin tức Laban Key

Nghiên cứu Material Design - xu hướng thiết kế ứng dụng đa nền tảng

(GameSao) - Material Design ra đời với nhiệm vụ cực kì quan trọng: hợp nhất thiết kế giao diện ứng dụng xuyên suốt nhiều loại thiết bị khác nhau - điện thoại, máy tính bảng, máy tính, thiết bị đeo được, TV, tất cả mọi thứ.