Lê Minh Trung

Cập nhập tin tức Lê Minh Trung

Bãi nhiệm phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung

HĐND TP Đà Nẵng bãi nhiệm ông Lê Minh Trung khỏi chức vụ Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP, đại biểu HĐND TP Khóa X.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Lê Minh Trung

Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Lê Minh Trung

Ông Lê Minh Trung được xác định đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.

Đà Nẵng đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng xác định, ông Lê Minh Trung trong sinh hoạt đời sống cá nhân đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.