lệ phí môn bài

Cập nhập tin tức lệ phí môn bài

Bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài, trong đó có bổ sung quy định về miễn lệ phí môn bài.

Điều kiện hộ kinh doanh được miễn thuế năm 2020

Khi kinh doanh thì hộ kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế đúng mức và đúng hạn. Tuy nhiên, một số hoạt động kinh doanh hoặc tổng thu nhập tính thuế chưa đạt mức theo quy định thì được miễn thuế, lệ phí môn bài.

Bỏ lệ phí môn bài trong năm đầu kinh doanh nên hay không?

Trong văn bản trả lời Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139 năm 2016 về lệ phí môn bài, VCCI đã đưa ra đề xuất bỏ lệ phí môn bài.

Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được ưu đãi thuế phí

Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm.