Lê Văn Hiệu

Cập nhập tin tức Lê Văn Hiệu

Ông Lê Văn Hiệu điều hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Lê Văn Hiệu được phân công điều hành Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.