Lê Văn Kiểm

Cập nhập tin tức Lê Văn Kiểm

Nhắc đến những doanh nhân Việt đi đầu thời mở cửa kinh tế những năm 80 không thể bỏ qua đại gia Lê Văn Kiểm.