lee shin

Cập nhập tin tức lee shin

Tổng kết GPL 2015 Mùa Xuân tuần 3

(GameSao) - GPL 2015 Mùa Xuân tuần 3: Saigon Jokers xây chắc ngôi đầu, Hanoi Full Louis có điểm đầu tiên