Lina Khan

Cập nhập tin tức Lina Khan

Thuốc thử liều cao đầu tiên của nữ chủ tịch 32 tuổi đòi chống lại Big Tech

Hai tuần sau khi ngồi ghế chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang, Lina Khan đã phải đối diện với cuộc khủng hoảng đầu tiên trong cuộc chiến dài hơi với những gã khổng lồ công nghệ nước Mỹ.