lỗi hệ thống

Cập nhập tin tức lỗi hệ thống

Chứng khoán VNDirect bị tấn công

Hệ thống của Công ty Chứng khoán VNDirect bị tấn công từ sáng 24/3 và sang đầu tuần mới vẫn chưa hoạt động trở lại.

Loạt website của các báo điện tử lớn không thể truy cập

Một loạt website của các báo điện tử lớn gặp vấn đề và không thể truy cập được. Khi truy cập vào các địa chỉ này, kết quả trả về cho biết hệ thống gặp vấn đề về thời gian kết nối.

‘Xin-cho’ ăn rễ trong đầu từng cán bộ

"Trong cuộc chạy đua này đừng nghĩ rằng cứ hơn chính mình giai đoạn trước thì chúng ta không tụt hậu. Bởi vì những người bên cạnh họ còn chạy nhanh hơn!", Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khuyến cáo.