lòng hồ

Cập nhập tin tức lòng hồ

Tận dụng diện tích mặt nước rộng lớn tại lòng hồ thuỷ điện, Bí thư đoàn xã Châu Tiến (huyện Quỳnh Châu, Nghệ An) đẩy mạnh mô hình nuôi cá lồng, thu cả trăm triệu mỗi năm.