lòng hồ

Cập nhập tin tức lòng hồ

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ trơ đáy, dân mở đường bộ thay đi thuyền

Mực nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ xuống thấp khiến hàng nghìn người dân ở thượng nguồn vốn di chuyển bằng thuyền thì nay gặp nhiều khó khăn.

9X gác bằng thạc sĩ luật, về quê nuôi cá thu trăm triệu mỗi năm

Tận dụng diện tích mặt nước rộng lớn tại lòng hồ thuỷ điện, Bí thư đoàn xã Châu Tiến (huyện Quỳnh Châu, Nghệ An) đẩy mạnh mô hình nuôi cá lồng, thu cả trăm triệu mỗi năm.