luật tần số

Cập nhập tin tức luật tần số

Cấp trực tiếp băng tần “quý hiếm” cho phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng

Trong trường hợp đặc biệt, băng tần “quý hiếm” được cấp trực tiếp cho doanh nghiệp nhà nước phục vụ quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi được góp ý toàn diện, sâu sắc

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội đã quan tâm và có những ý kiến đóng góp sâu sắc, toàn diện.