luật tần số

Cập nhập tin tức luật tần số

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội đã quan tâm và có những ý kiến đóng góp sâu sắc, toàn diện.