Lục bát

Cập nhập tin tức Lục bát

GIEO MÙA LỤC BÁT

GIEO MÙA LỤC BÁT là tập thơ sắp xuất bản của Lê Viết Hòa. Thơ như một cuộc dạo chơi cùng con chữ và xúc cảm sáng tạo.

THƯƠNG VỀ

Cốm Vòng thơm với lá sen/ Gói hương trong áo mà quên mất mình/ Còn quê còn nghĩa còn tình/ Còn đêm trăng với sân đình và yêu

TÌM CÂU LỤC BÁT RU TÌNH MÙA NGÂU

Triền đê ngọn cải ươm vàng/ Xanh xanh thảm cỏ vắt ngang lưng đồi/ Cảnh xưa mộng gởi theo người/ Ơ hay! ngâu khóc chi lời tiễn đưa...