Luk 火

Cập nhập tin tức Luk 火

Dota 2: Team SEA mới thành lập không quá quan tâm tới suất dự TI9

(GameSao.vn) – Giới chủ sẽ cho các players – nổi bật là kYkY và NutZ - sáu tháng để thể hiện mình.