Maexxna

Cập nhập tin tức Maexxna

Hơn 100 thẻ mới sẽ xuất hiện trong bản cập nhật của Hearthstone

(GameSao) - Sau phiên bản mở rộng Curse of Naxxramas, game thủ chuẩn bị tiếp nhận "bão thẻ" từ Blizzard.