map editor

Cập nhập tin tức map editor

Điểm tin làng game PC&Console thế giới ngày 17/11/14

(Gamesao) - Assassin's Creed: Unity tiết lộ thay đổi trong patch 3.0; 'phá đảo' Dark Soul II trong 1 tiếng; Game of Thrones rò rỉ ảnh in-game; Map Editor của Far Cry 4 không hỗ trợ Multiplayer.