Marvel Sudios

Cập nhập tin tức Marvel Sudios

Giả thuyết: Thanos đã trở về quá khứ sau khi Avengers Infinity War kết thúc?

“Sau cùng, ta sẽ nghỉ ngơi và ngắm bình minh trên vũ trụ đầy biết ơn này”.