Mật Cảnh

Cập nhập tin tức Mật Cảnh

Hệ thống La Ma Chú Linh của Kiếm Vũ: Đăng nhập hàng ngày - Nhận ngay trang bị

(GameSao) - La Ma Chú Linh có vai trò quan trọng và xuyên suốt trong Kiếm Vũ ngay từ những level đầu tiên. Đặc biệt người chơi có thể sở hữu cấp cao nhất của bộ trang bị này thông qua việc đăng nhập mỗi ngày.