Mill Ends

Cập nhập tin tức Mill Ends

Thủ phạm bất ngờ đằng sau hàng trăm vụ trộm ở công viên nhỏ nhất thế giới

Công viên nhỏ nhất thế giới Mill Ends chỉ đủ diện tích trồng duy nhất một chậu cây nhưng đã bị trộm mất cả trăm lần trong vòng hơn 40 năm qua.