Millon

Cập nhập tin tức Millon

Huy động nguồn lực xã hội hoá để mua lại kim ấn triều Nguyễn

UBND tỉnh TT-Huế đề nghị huy động mọi nguồn lực xã hội hoá cho Quỹ Bảo tồn di sản Huế và sử dụng nguồn lực từ quỹ này để thương lượng, mua lại kim ấn Hoàng đế chi bảo.

Yêu cầu huỷ bỏ cuộc đấu giá 2 cổ vật quý của Việt Nam tại Pháp

Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam vừa có văn bản gửi đến hãng đấu giá Millon (Pháp), yêu cầu huỷ bỏ cuộc đấu giá 2 cổ vật quý của Việt Nam, trong đó có kim ấn triều Nguyễn.