mimoji

Cập nhập tin tức mimoji

Cứ bảo không copy nhưng tính năng Mimoji của Xiaomi giống Memoji của Apple đến mức chính nhân viên Xiaomi cũng nhầm

Thay vì đăng clip quảng cáo Mimoji của Xiaomi, nhân viên tiếp thị đã đăng nhập clip quảng cáo Memoji của Apple.