Minecraft VR

Cập nhập tin tức Minecraft VR

Minecraft VR được đánh giá là game thực tế ảo hay nhất hiện tại

Mặc dù có gameplay giống y hệt phiên bản thường nhưng Minecraft VR có cơ chế điều khiển rất tốt.