MScore

Cập nhập tin tức MScore

Dân chấm điểm chính quyền: Ít hài lòng thời gian xử lý hồ sơ

Chương trình Dân chấm điểm M-Score đã tiếp cận 6.751 người dân tại bộ phận một cửa cấp huyện ở Quảng Bình.

Bị điểm tồi, còn ngồi đó làm gì

Thay vì lo lắng trước áp lực bị "chấm điểm", Chủ tịch huyện Gio Linh tin phản ánh của dân.

'Tôi đi chấm điểm chính quyền'

Cầm cuốn sổ đỏ trên tay, anh Đoàn Thanh Hà ở Hướng Hóa, Quảng Trị mơ cũng không dám nghĩ chỉ mất có 10 ngày.

Dân chấm điểm chính quyền qua di dộng

Lần đầu tiên, người dân chấm điểm chính quyền thông qua các dịch vụ công bằng điện thoại di động. Sáng kiến thí điểm tại Quảng Trị cho những kết quả thú vị.