MSI Việt Nam

Cập nhập tin tức MSI Việt Nam

Đại gia Việt Nam sẵn sàng chi tiền tấn để mời "Manchester United của DOTA 2" sang du đấu

Sau khi nghe chia sẻ ý tưởng của msi Việt Nam, một số đại gia đã lên tiếng hỗ trợ toàn bộ kinh phí mời na'vi sang Việt Nam.