{keywords}

Hoa chuối vùng biên nhen búp lửa
Củi cháy mòn đêm phoi tuyết bay
Rưng reng xà tích vờn câu khắp
Cùng nhau chạm run đường chỉ tay

Ghé rượu rót trăng say ánh mắt
Phiến môi hoa nở ngát hương đồi
Váy cóm thêu đêm ngàn tinh tú
Lấp lánh lạc trong những khung trời

Mùi già khói bếp thơm Nguyên đán
Cờ bay ánh lửa chốt an hoà
Má em bừng đỏ trăng bươn dốc
Ai dồn chuông ngực lúc chia xa?

Vía rằm trong em miền nhung cỏ
Hồn lim anh tỏa bóng chân thành
Men Hồng ta rót say câu hát
Lòng vướng lòng ..sao rẽ lối quành?

Mấy sợi thời gian vờn song cửa
Thảm lá vàng bay rơi nắng hanh
Chỉ tay so lại ngày xưa ấy
Giọt nhớ cội thương vừa trổ xanh.

Đỗ Văn Xuân