Musk

Cập nhập tin tức Musk

Elon Musk yêu cầu Twitter huỷ dịch vụ đám mây và máy chủ lưu trữ để tiết kiệm chi phí

Elon Musk đã ra lệnh cho đội ngũ tại Twitter tìm cách tiết kiệm hơn 1 tỷ USD chi phí hạ tầng hàng năm với việc loại bỏ dịch vụ đám mây và máy chủ lưu trữ bổ sung.