nạn hack

Cập nhập tin tức nạn hack

Webgame bắn súng Truy Kích vừa ra mắt đã xuất hiện hack

Một lần nữa nạn hack trong game bắn súng trực tuyến đã lây lan sang cả webgame và dường như Truy Kích không thể thoát khỏi "căn bệnh thế kỷ" này!