NCS

Cập nhập tin tức NCS

FPT “bắt tay” NCS phát triển trung tâm công nghệ chiến lược tại Việt Nam

FPT Software và NCS sẽ hợp tác phát triển trung tâm công nghệ chiến lược dự kiến đạt quy mô hơn 3.000 nhân sự vào năm 2025.