ngành hải quan

Cập nhập tin tức ngành hải quan

Nguyên nhân thu ngân sách của ngành hải quan giảm 16%

Theo Tổng cục Hải quan, ước thu ngân sách cả năm 2023 đạt từ 365.000 - 367.000 tỷ đồng, bằng 86% dự toán, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành Hải quan hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, đến ngày 30/11/2018, tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt đạt 284.202 tỷ đồng, bằng 100,42% dự toán, bằng 97,00 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 7,27% so với cùng kỳ 2017 (264.947 tỷ đồng).

2016: Hải quan thu ngân sách hơn hơn 272.000 tỷ đồng

Năm 2016 Tổng cục Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 270.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2016 số thu ngân sách đã vượt kế hoạch, đạt 272.249 tỷ đồng.

Ô tô đặc nhiệm Hải quan camera cao 7m khiến buôn lậu lo sợ

Ngành Hải quan được trang bị 3 xe đặc biệt để chống buôn lậu, gian lận thương mại.