Ngô Linh

Cập nhập tin tức Ngô Linh

Đĩa đơn Saigon Souls, thuộc dự án cộng đồng cùng tên được thực hiện bởi chồng Suboi - Nodey và Ngô Linh (Abi Wasabi) nhằm lột tả hình ảnh TP.HCM một cách mộc mạc, chân thật.