ngọc hồi

Cập nhập tin tức ngọc hồi

Ga Hà Nội sẽ ra sao sau di dời đường sắt quốc gia về Ngọc Hồi?

Theo quy hoạch, sau di dời hạ tầng đường sắt quốc gia, ga Hà Nội là trung tâm trung chuyển của đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hệ thống giao thông công cộng khác.