ngụ ngôn

Cập nhập tin tức ngụ ngôn

Chuyện 2 bác lái bán da gấu khi... chưa săn được và bài học đắt giá cho dân sales

Nếu chọn công ty lớn - anh chỉ là một trong rất nhiều khách hàng của họ - nếu chọn công ty nhỏ, anh sẽ là khách hàng lớn nhất của tôi.