nhà Lý

Cập nhập tin tức nhà Lý

2 vua nào lên ngôi lúc 3 tuổi?

Thời nhà Lý, kinh đô được dời về Thăng Long, quốc hiệu đổi từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt, Nho giáo bắt đầu được coi trọng...

Ngỡ ngàng thấy đồ cổ Việt Nam ở Seoul

Trống đồng Đông Sơn cùng nhiều đồ gốm, sứ từ thời nhà Lý, nhà Lê hiện đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.