nhắm mắt

Cập nhập tin tức nhắm mắt

Chỉ 'giao ban' được với vợ khi tơ tưởng đến người đẹp

 Mỗi lần gần gũi với vợ, tôi phải nhắm mắt, nghĩ đến thân hình nóng bỏng của một minh tinh màn bạc mới đủ độ cương được. Tôi cứ như gã biến thái. Làm sao để loại bỏ tật này?