nhân sự ĐH Đảng

Cập nhập tin tức nhân sự ĐH Đảng

Đảng đủ bản lĩnh giữ vững sự độc lập

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh nói: Đảng dày dạn trong lãnh đạo cách mạng và trong công cuộc đổi mới.

Chọn người đạo đức, trung thành, giữ cho được chế độ

Tổng bí thư dẫn Truyện Kiều "Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", nói với cử tri: Phải chọn người có phẩm chất, năng lực, trung thành tuyệt đối.