nhờn luật

Cập nhập tin tức nhờn luật

Chả lẽ lại là pháp … “lệ” thượng tôn?

Có câu nói cũ của ai đó xin được nhắc lại, ở Việt Nam, con đường dài nhất không phải từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, mà là con đường từ lời nói đến hành động.

Con số bề thế và căn bệnh lãng phí

Các cơ quan công quyền cần thực sự nhìn nhận những triệu chứng của “căn bệnh” lãng phí pháp luật, để làm thông thoáng con đường xây dựng nhà nước pháp quyền.