night fury

Cập nhập tin tức night fury

(GameSao) - Việt Game Online đã chọn một sản phẩm có chiều sâu nhưng vẫn có những khuyết điểm cần được khắc phục để hoàn thiện.