Nokia N9

Cập nhập tin tức Nokia N9

Hoài niệm Nokia N9: Trùm cuối Nseries, nhiều tính năng mà iPhone X ngày nay cũng phải học tập

Nokia N9 có thể không thành công, tuy nhiên nó là một chiếc điện thoại hết sức đặc biệt và là một phần quan trọng của lịch sử Nokia.