Omnipresenz

Cập nhập tin tức Omnipresenz

Omnipresenz: Công nghệ biến đời thực thành game

Một ý tưởng nghe qua có vẻ điên rồ khi cả "game thủ" điều khiển lẫn nhân vật chính đều là người bằng xương bằng thịt.