Patch 7.20d

Cập nhập tin tức Patch 7.20d

Dota 2: Patch 7.20d căn chỉnh tốc độ di chuyển của tất cả heroes cùng nhiều items

(GameSao.vn) – Chi tiết các thay đổi, điều chỉnh của Patch 7.20d.